Orientació educativa (IFE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Escola del Treball - OF,T - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:25)
2 - Mollerussa Institut Mollerussa - RG,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 24082 (st:25)