Orientació educativa (IFE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - GG,R - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 05493 (st:3)
2 - Gavà Institut El Calamot - GG,E - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 10519 (st:3)
3 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - G, - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 28388 (st:3)