Orientació educativa (IFE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Amposta Institut Montsià - RL,MJ - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 04896 (st:44)
2 - Amposta Institut Montsià - PV,T - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 15070 (st:44)