Llengua estrangera: francès 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Corbins Escola Alba - BA,R - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 07264 (st:25)
2 - Bellver de Cerdanya Escola Mare de Déu de Talló - PW,V - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 24729 (st:25)