Llengua estrangera: francès 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Almoster Escola Ramon Sugrañes - MP,C - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 28133 (st:43)
2 - L'Aleixar ZER Baix Camp Nord - BG,J - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 13267 (st:43)