Llengua estrangera: francès 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Alcanar Escola Joan Baptista Serra - TM,AM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07874 (st:44)
2 - Benifallet Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra - LM,AM - IN Fase d'elecció c 13257 (st:44)