Programa de formació i inserció (590EC) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Cervera Institut Antoni Torroja - SP,T - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 01435 (st:25)
2 - Lleida Institut Castell dels Templers - FF,L - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 02242 (st:25) CMC
3 - Lleida Institut Castell dels Templers - PF,N - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 03234 (st:25) CMC
4 - Lleida Institut Castell dels Templers - FP,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 03869 (st:25) CMC
5 - Balaguer Institut Almatà - BG,P - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 05117 (st:25)
6 - Lleida Institut Castell dels Templers - DM,EF - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 06575 (st:25) CMC
7 - Lleida Institut Caparrella - RF,F - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 07301 (st:25)
8 - Lleida Institut Castell dels Templers - GC,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 20821 (st:25) CMC
9 - Lleida Institut Castell dels Templers - PM,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 21426 (st:25) CMC
10 - Lleida Institut Castell dels Templers - CM,I - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 23674 (st:25) CMC
11 - Lleida Institut Castell dels Templers - FR,C - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 24260 (st:25) CMC
12 - Lleida Institut Castell dels Templers - RS,M - PP Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:25) CMC
13 - Lleida Institut Caparrella - LF,N - PP Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:25)
14 - Lleida Institut Castell dels Templers - SF,A - PP Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 2018-3-00023 (st:25) CMC