Programa de formació i inserció (590EC) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Amposta Institut Montsià - BB,MJ - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 06249 (st:44)
2 - Móra d'Ebre Institut Julio Antonio - BV,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 10212 (st:44)
3 - Amposta Institut Montsià - VO,J - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 20678 (st:44)