Àmbit de la comunicació 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Barcelona CFA Manuel Sacristán - AC,AI - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
2 - Barcelona CFA Manuel Sacristán - TL,M - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
3 - Barcelona CFA Maria Rubies - PT,P - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
4 - Barcelona CFA Les Corts - MP,C - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
5 - Barcelona CFA Montserrat Roig - PE,A - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
6 - Barcelona CFA Freire - MG,A - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
7 - Barcelona CFA Bon Pastor - OG,MV - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
8 - Barcelona CFA Torrent d'en Melis - FC,L - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
9 - Barcelona CFA El Clot - GT,MT - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
10 - Barcelona CFA El Clot - LB,T - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
11 - Barcelona CFA Pere Calders - BI,R - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
12 - Barcelona CFA Pere Calders - VD,MI - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
13 - Barcelona CFA Palau de Mar - DT,JM - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
14 - Barcelona CFA Rius i Taulet - BM,S - CS Fase d'elecció c - (st:1)
15 - Barcelona CFA Rius i Taulet - VFS,EM - CS Fase d'elecció c - (st:1)
16 - Barcelona CFA Barri Gòtic - SS,MN - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 03998 (st:1)
17 - Barcelona CFA Pegaso - GM,M - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 04890 (st:1)
18 - Barcelona CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort - MA,E - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 11833 (st:1)
19 - Barcelona CFA Barri Gòtic - OC,R - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 08954 (st:1)
20 - Barcelona CFA Pegaso - CV,A - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 13395 (st:1)
21 - Barcelona CFA Barceloneta - CG,MV - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 17019 (st:1)
22 - Barcelona CFA Palau de Mar - VA,A - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 17830 (st:1)
23 - Barcelona CFA La Verneda - IM,MP - IN Fase d'elecció c 00299 (st:1)
24 - Barcelona CFA Madrid - PG,VE - IN Fase preferent Article 25 (0,5 dedicació) c 10783 (st:1)
25 - Barcelona CFA Freire - GA,EM - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
26 - Barcelona CFA Manuel Sacristán - VG,B - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00007 (st:1)
27 - Barcelona CFA Manuel Sacristán - PA,C - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00047 (st:1)
28 - Barcelona CFA El Clot - QE,R - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00057 (st:1)
29 - Barcelona AFA Ciutat Meridiana - FG,S - PP Fase d'elecció c - (st:1)