Àmbit de la comunicació 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Igualada CFA Anoia - EM,A - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:6)
2 - Solsona CFA Solsonès - RC,N - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 07760 (st:6)
3 - Vic CFA Montseny - BP,MC - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 09114 (st:6)
4 - Manresa CFA Jacint Carrió i Vilaseca - BC,A - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 13605 (st:6)
5 - CFA Carme Karr - TC,I - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 16288 (st:6)
6 - Berga CFA Berguedà - PC,I - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 27186 (st:6)
7 - CFA Carme Karr - SG,B - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00022 (st:6)
8 - Vic CFA Montseny - AR,MJ - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00044 (st:6)