Àmbit ciències socials i participació 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Barcelona CFA La Verneda - BS,M - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:1)
2 - Barcelona CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort - FM,J - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:1)
3 - Barcelona CFA Pegaso - VR,O - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:1)
4 - Barcelona CFA Manuel Sacristán - CR,C - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
5 - Barcelona CFA Les Corts - DB,X - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
6 - Barcelona CFA Montserrat Roig - FP,M - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
7 - Barcelona CFA Palau de Mar - MM,C - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
8 - Barcelona AFA Ciutat Meridiana - RP,R - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 19535 (st:1)
9 - Barcelona CFA Pere Calders - LD,B - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 19978 (st:1)
10 - Barcelona CFA Pegaso - PC,R - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 15777 (st:1)
11 - Barcelona CFA Bon Pastor - GM,N - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 06445 (st:1)
12 - Barcelona CFA El Carmel - MN,RI - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 14786 (st:1)
13 - Barcelona CFA Maria Rubies - TB,L - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
14 - Barcelona CFA Rius i Taulet - RR,P - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)