Formació professional bàsica (590EC) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Salt Institut Vallvera - RS,N - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 04103 (st:17) CMC
2 - Salt Institut Vallvera - RV,F - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 06185 (st:17) CMC
3 - Salt Institut Vallvera - VA,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 22437 (st:17) CMC