Formació professional bàsica (590EC) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona Institut Comte de Rius - TV,SJ - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 17331 (st:43)
2 - Tarragona Institut Comte de Rius - RB,X - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 20368 (st:43)