Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Barcelona CFA Manuel Sacristán - GB,A - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:1)
2 - Barcelona CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort - BI,A - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:1)
3 - Barcelona CFA Manuel Sacristán - BC,LD - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
4 - Barcelona CFA Manuel Sacristán - PB,A - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
5 - Barcelona CFA Maria Rubies - AG,MT - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
6 - Barcelona CFA Maria Rubies - SR,N - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
7 - Barcelona CFA Montserrat Roig - SB,A - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
8 - Barcelona CFA Freire - RS,JR - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
9 - Barcelona CFA El Clot - BM,J - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
10 - Barcelona CFA El Clot - PS,J - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
11 - Barcelona CFA Pere Calders - AC,X - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
12 - Barcelona CFA Pere Calders - CR,M - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
13 - Barcelona CFA Pegaso - SM,J - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)
14 - Barcelona AFA Ciutat Meridiana - PS,E - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 02037 (st:1)
15 - Barcelona CFA Barri Gòtic - MM,F - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 06376 (st:1)
16 - Barcelona CFA Pegaso - AR,S - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 13950 (st:1)
17 - Barcelona CFA Barceloneta - PV,JJ - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 25488 (st:1)
18 - Barcelona CFA La Verneda - DAIC,F - IN Fase d'elecció c 01365 (st:1)
19 - Barcelona CFA Bon Pastor - VO,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 16507 (st:1)
20 - Barcelona CFA Rius i Taulet - SE,C - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 21096 (st:1)
21 - Barcelona CFA Canyelles - VP,JB - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 21685 (st:1)
22 - Barcelona CFA El Carmel - SM,E - PP Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:1)
23 - Barcelona CFA Pere Calders - FV,P - PP Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:1)
24 - Barcelona CFA La Verneda - TL,CE - PP Fase d'elecció c - (st:1)
25 - Barcelona CFA Palau de Mar - CM,F - PS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1)