Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Girona CFA Nou Girona - PS,F - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:17)
2 - Banyoles CFA Pla de l'Estany - PG,J - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:17)
3 - Salt CFA Les Bernardes - PP,C - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:17)
4 - Sant Feliu de Guíxols CFA Sant Feliu de Guíxols - GR,E - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:17)
5 - Santa Coloma de Farners CFA La Selva - AA,M - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:17)
6 - CFA Tramuntana - AM,S - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 17783 (st:17)
7 - Girona CFA Girona - TS,A - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 17602 (st:17)
8 - Santa Coloma de Farners CFA La Selva - MC,N - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 19718 (st:17)
9 - Figueres CFA Maria Verdaguer - CS,MD - IN Fase 1.5.1: Proposta lloc espec.estruct.(0,5) c 27343 (st:17)
10 - Blanes CFA Es Piteus - PV,C - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35159 (st:17)
11 - Girona CFA Nou Girona - TC,Y - PP Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:17)
12 - Salt CFA Les Bernardes - VB,C - PP Fase d'elecció c - (st:17)