Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Rubí CFA Pau Casals - ER,M - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:4)
2 - Sabadell CFA La Concòrdia - PB,MT - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:4)
3 - Sabadell CFA La Concòrdia - SP,FX - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:4)
4 - Terrassa CFA Ramon Llull - VF,G - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:4)
5 - Terrassa CFA Anna Murià - PV,A - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:4)
6 - Cerdanyola del Vallès CFA L'Alzina de Cerdanyola - NM,F - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:4)
7 - Sabadell CFA Can Rull - BC,E - CS Fase d'elecció c - (st:4)
8 - Sabadell CFA La Creu de Barberà - RM,M - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 00046 (st:4)
9 - Sabadell CFA La Creu de Barberà - NV,R - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 02352 (st:4)
10 - Rubí CFA Pau Casals - LM,A - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 10331 (st:4)
11 - Barberà del Vallès CFA Barberà - MM,S - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 11150 (st:4)
12 - Terrassa CFA Anna Murià - GM,M - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 23641 (st:4)
13 - Badia del Vallès CFA Badia del Vallès - VH,A - IN Fase d'elecció c 02232 (st:4)
14 - Ripollet CFA Jaume Tuset - AB,M - IN Fase d'elecció c 13922 (st:4)