CEE proveïdor de serveis i recursos 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona CEE Font de l'Abella - BT,C - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 17423 (st:17)
2 - Girona CEE Font de l'Abella - TC,E - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 22184 (st:17)