Llengua signes-suport intensiu a l'audició i el llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Badalona Escola Jungfrau - SV,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 04389 (st:2)
2 - Santa Coloma de Gramenet Escola Joan Salvat i Papasseit - TR,E - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 20783 (st:2)
3 - Santa Coloma de Gramenet Escola Joan Salvat i Papasseit - PM,MM - PP Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:2)