Llengua signes-suport intensiu a l'audició i el llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Escola Joc de la Bola - SG,N - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:25)
2 - Lleida Escola Joc de la Bola - BE,RM - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 20433 (st:25)