Llengua signes-suport intensiu a l'audició i el llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sabadell Escola Catalunya - MB,M - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:4)
2 - Sabadell Escola Catalunya - TM,RM - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 09704 (st:4)
3 - Sabadell Escola Catalunya - BR,L - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 11245 (st:4)