Suport intensiu a l'escola inclusiva a secundària 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Pau Claris - GV,M - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:1) CMC
2 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - AC,CT - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 04289 (st:1) CMC
3 - Barcelona Institut Josep Pla - BR,MP - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 08331 (st:1)
4 - Barcelona Institut Poeta Maragall - FP,L - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 12715 (st:1)
5 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - CA,R - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 14859 (st:1) CMC
6 - Barcelona Institut Barri Besòs - BR,MM - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 15185 (st:1) CMC
7 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - SL,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 16035 (st:1)
8 - Barcelona Institut Icària - PM,AI - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 23769 (st:1)
9 - Barcelona Institut Valldemossa - MV,MJ - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 14076 (st:1)
10 - Barcelona Institut Poeta Maragall - BG,L - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 18035 (st:1)
11 - Barcelona Institut Barri Besòs - EM,E - IN Fase d'elecció c 00722 (st:1) CMC
12 - Barcelona Institut Príncep de Girona - LT,AM - IN Fase d'elecció c 02878 (st:1)
13 - Barcelona Institut Príncep de Girona - OS,MR - IN Fase d'elecció c 02891 (st:1)
14 - Barcelona Institut Fort Pius - SG,D - PP Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:1)
15 - Barcelona Institut Emperador Carles - CZ,A - PP Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:1)
16 - Barcelona Institut Valldemossa - SR,IC - PP Fase d'elecció c 2018-1-00008 (st:1)