Sense especificar especialitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CRP Gràcia - AM,O - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
2 - CREDV Barcelona - CL,MM - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
3 - CREDV Barcelona - CH,MN - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
4 - CREDV Barcelona - EG,ME - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
5 - CREDV Barcelona - FV,MC - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
6 - CREDV Barcelona - OR,E - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
7 - CREDV Barcelona - PL,R - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
8 - CRP Sants-Montjuïc - TP,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
9 - CRP Horta-Guinardó - BG,S - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
10 - CRP Horta-Guinardó - SP,E - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
11 - CREDV Barcelona - SS,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
12 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - CM,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
13 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - CE,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
14 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - FR,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
15 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - FM,MT - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
16 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - GF,D - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
17 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - GA,D - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
18 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - MC,MA - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
19 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - MO,C - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
20 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - MC,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
21 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - MG,I - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
22 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - RL,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
23 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - SV,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
24 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - SF,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
25 - CRP Sarrià-Sant Gervasi - BO,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
26 - CRP Sarrià-Sant Gervasi - QP,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
27 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - VS,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
28 - CRP Les Corts - FC,F - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
29 - CRP Sant Martí - SS,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
30 - CRP Sant Andreu - GD,RM - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
31 - CRP Sant Andreu - HF,MC - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
32 - CRP Eixample - RE,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
33 - CREDV Barcelona - IL,T - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 07578 (st:1)
34 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - GR,M - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 07626 (st:1)
35 - CREDV Barcelona - MV,N - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 10207 (st:1)
36 - CREDV Barcelona - RS,L - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 10236 (st:1)
37 - CdA de Barcelona - CR,JV - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 13404 (st:1)
38 - CREDV Barcelona - AA,A - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 15761 (st:1)
39 - CREDV Barcelona - PV,B - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 24516 (st:1)
40 - CdA de Barcelona - AC,J - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 24561 (st:1)
41 - CREDV Barcelona - NN,N - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
42 - CREDV Barcelona - PG,G - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)
43 - LIC-0108 (Llengua i cohesió social) - LE,A - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:1)