Sense especificar especialitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CRP de la Garrotxa - FF,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
2 - CRP de la Garrotxa - PJ,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
3 - CRP del Pla de l'Estany - BF,E - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
4 - CRP del Ripollès - LG,MC - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
5 - CRP de la Selva II - VS,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
6 - CRP de la Selva I - BP,G - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
7 - CRP del Baix Empordà - RP,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
8 - CRP del Baix Empordà - RP,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
9 - CdA del Ripollès - GS,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
10 - CdA d'Empúries - RB,R - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
11 - CdA d'Empúries - VG,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
12 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - AN,MI - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
13 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - AP,MP - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
14 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - BF,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
15 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - ET,MM - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
16 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - FB,MR - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
17 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - GP,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
18 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - MV,E - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
19 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - PS,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
20 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - PR,B - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
21 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - PO,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
22 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - RP,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
23 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - SS,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
24 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - TC,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
25 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - VC,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
26 - CRP del Gironès - AP,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
27 - CRP del Gironès - CB,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
28 - CRP del Gironès - MQ,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
29 - CRP del Gironès - PC,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
30 - CREDV Girona (subseu) - AB,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
31 - CRP de l'Alt Empordà - GT,JM - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
32 - CRP de la Selva II - GG,AM - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 05393 (st:17)
33 - CRP de l'Alt Empordà - AA,A - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 07079 (st:17)
34 - LIC-0117 (Llengua i cohesió social) - BS,M - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 10864 (st:17)
35 - CREDV Girona (subseu) - CF,A - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 17556 (st:17)
36 - CREDV Girona (subseu) - TC,A - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 20949 (st:17)
37 - CREDV Girona (subseu) - CV,A - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 24538 (st:17)
38 - CRP de la Selva I - LC,G - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
39 - CdA de la Garrotxa - RQ,J - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)
40 - CdA del Ripollès - SS,M - PS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:17)