Sense especificar especialitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CRP del Pla d'Urgell - SG,R - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
2 - CRP del Pallars Jussà - AS,C - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
3 - CRP del Pallars Jussà - BM,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
4 - CRP de la Noguera - BF,MJ - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
5 - CRP de la Segarra - BL,RM - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
6 - CdA de la Granja-Escola de Juneda - MP,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
7 - CRP de la Val d'Aran - MP,E - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
8 - CRP de les Garrigues - CC,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
9 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - EM,R - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
10 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - FN,E - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
11 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - GH,C - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
12 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - MP,R - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
13 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - MT,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
14 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - PV,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
15 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - RC,R - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
16 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - RB,I - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
17 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - SG,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
18 - CREDV Lleida (subseu) - FG,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
19 - CREDV Lleida (subseu) - LS,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
20 - CRP de l'Urgell - BT,MN - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
21 - CRP de l'Urgell - OR,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
22 - CRP del Segrià - CC,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
23 - CRP del Segrià - JL,AM - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
24 - CRP del Segrià - MT,R - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
25 - CRP del Segrià - SG,D - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
26 - CRP de la Val d'Aran - CM,M - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 06220 (st:25)
27 - CdA de la Noguera - JG,E - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 08872 (st:25)
28 - CdA Escola de Natura de la Vall de Boí - RP,L - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 17306 (st:25)
29 - CdA de la Granja-Escola de Juneda - SV,A - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 23766 (st:25)
30 - CRP de l'Alt Urgell - ME,A - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
31 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - BM,F - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
32 - LIC-0125 (Llengua i cohesió social) - CR,B - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
33 - CdA de la Noguera - MO,S - PP Fase 1.0: Serveis educatius c 2018-3-00113 (st:25)
34 - CRP de la Noguera - BM,L - PS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)
35 - CREDV Lleida (subseu) - LT,N - PS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:25)