Sense especificar especialitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CRP del Baix Llobregat VII - FS,E - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
2 - CRP del Baix Llobregat VII - SL,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
3 - CRP del Baix Llobregat IV - SS,B - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
4 - CRP del Baix Llobregat VIII - PS,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
5 - CRP del Baix Llobregat II - CS,R - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
6 - CRP del Baix Llobregat II - GA,MT - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
7 - CRP del Baix Llobregat VI - MS,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
8 - LIC-0308 (Llengua i cohesió social) - CS,T - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
9 - LIC-0308 (Llengua i cohesió social) - RA,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
10 - LIC-0308 (Llengua i cohesió social) - LC,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
11 - LIC-0308 (Llengua i cohesió social) - PR,MP - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
12 - LIC-0308 (Llengua i cohesió social) - PM,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
13 - LIC-0308 (Llengua i cohesió social) - VB,GM - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
14 - CRP de Castelldefels - AC,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
15 - CRP del Baix Llobregat III - PM,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
16 - CRP del Baix Llobregat III - VG,RM - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
17 - CdA de Can Santoi - MP,JM - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 01575 (st:3)
18 - LIC-0308 (Llengua i cohesió social) - BG,FX - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
19 - LIC-0308 (Llengua i cohesió social) - CV,I - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:3)
20 - CRP de Castelldefels - OS,MJ - PP Fase 1.0: Serveis educatius c 2018-1-00001 (st:3)