Sense especificar especialitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CRP del Vallès Oriental III - AF,E - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
2 - CRP del Maresme I - RQ,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
3 - CRP del Vallès Oriental I - FB,C - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
4 - CRP del Vallès Oriental II - FC,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
5 - CRP del Vallès Oriental II - GP,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
6 - CRP del Maresme II - MS,C - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
7 - CRP del Maresme III - DC,SR - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
8 - CRP del Maresme III - MS,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
9 - CRP del Vallès Oriental IV - GB,S - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
10 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - EL,C - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
11 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - JR,B - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
12 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - LV,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
13 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - MT,ME - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
14 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - MV,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
15 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - PP,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
16 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - PC,N - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
17 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - VC,J - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
18 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - VC,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:5)
19 - CRP del Vallès Oriental I - CR,D - PP Fase 1.0: Serveis educatius c 2018-1-00009 (st:5)