Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

USTEC Borsa

ustec

Destinacions provisionals 18/19
per especialitat i servei territorial

codis

ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre

esp

La primera columna té el codi de l'especialitat, INF i TEC estan al final.
AL -- cat-> ALL -- cat-> AN -- cat-> CLA -- cat-> CN -- cat-> DI -- cat-> ECO -- cat->
EES -- cat-> EF -- cat-> FI -- cat-> FQ -- cat-> FR -- cat-> GE -- cat-> INF -- cat-> IT -- cat->
LC -- cat-> LE -- cat-> MA -- cat-> MU -- cat-> PAN -- cat-> PEF -- cat-> PFR -- cat->
PMU -- cat-> PRI -- cat-> PSI -- cat-> TEC -- cat->

altres

Els números en negreta són el codi del SSTT i els números en blau la quantitat d'interins. Al clicar surt la llista íntegra i la plaça adjudicada.


133-Alemany --cat-> 1=5 - 2=1 - 3=10 - 4=6 - 5=5 - 6=3 - 17=3 - 43=1 -
134-Àrab --cat-> 4=1 - 17=1 - 25=1 - 43=1 -
135-Italià --cat-> 1=1 - 2=1 - 3=1 - 4=3 - 17=1 - 25=1 -
136-Japonès --cat-> 1=1 -
137-Portuguès --cat-> 1=1 -
138-Rus --cat-> 1=1 - 25=1 - 43=2 - 44=1 -
190-Espanyol --cat-> 1=7 - 17=2 - 25=1 - 43=2 -
192-Francès --cat-> 1=14 - 2=4 - 3=4 - 4=3 - 5=4 - 6=6 - 17=5 - 25=2 - 43=8 - 44=5 -
193-Anglès --cat-> 1=24 - 2=16 - 3=14 - 4=10 - 5=9 - 6=11 - 17=16 - 25=6 - 43=10 - 44=5 -
195-Català --cat-> 1=3 - 4=1 - 17=1 - 25=2 - 43=1 -
198-Èuscar --cat-> 1=1 -
501-Administració d'empreses --cat-> 1=24 - 2=21 - 3=22 - 4=22 - 5=20 - 6=6 - 17=29 - 25=16 - 43=19 - 44=7 -
502-Anàlisi i química industrial --cat-> 1=5 - 2=9 - 3=3 - 4=22 - 5=4 - 6=2 - 17=7 - 25=1 - 43=7 -
503-Assessoria i processos d'imatge personal --cat-> 1=12 - 2=3 - 3=4 - 4=6 - 5=4 - 6=1 - 17=6 - 25=4 - 43=3 - 44=2 -
504-Construccions civils i edificació --cat-> 1=4 - 2=2 - 4=2 - 6=2 - 17=4 - 25=2 - 43=1 -
505-Formació i orientació laboral --cat-> 1=31 - 2=29 - 3=30 - 4=35 - 5=24 - 6=14 - 17=32 - 25=13 - 43=28 - 44=6 -
506-Hoteleria i turisme --cat-> 1=12 - 2=4 - 3=8 - 4=5 - 5=5 - 17=10 - 25=2 - 43=4 - 44=5 -
507-Informàtica --cat-> 1=42 - 2=34 - 3=29 - 4=38 - 5=23 - 6=19 - 17=29 - 25=19 - 43=22 - 44=6 -
508-Intervenció sociocomunitària --cat-> 1=15 - 2=19 - 3=18 - 4=26 - 5=29 - 6=18 - 17=34 - 25=12 - 43=10 - 44=9 -
509-Navegació i instal·lacions marines --cat-> 17=1 -
510-Organització i gestió comercial --cat-> 1=19 - 2=14 - 3=14 - 4=20 - 5=16 - 6=17 - 17=14 - 25=8 - 43=13 - 44=4 -
511-Organització i processos de manteniment de vehicles --cat-> 1=7 - 2=6 - 3=10 - 4=6 - 5=2 - 6=3 - 17=7 - 25=3 - 43=6 - 44=3 -
512-Organització i projectes de fabricació mecànica --cat-> 1=6 - 2=6 - 3=9 - 4=9 - 5=8 - 6=4 - 17=12 - 25=1 - 43=9 - 44=2 -
513-Organització i projectes de sistemes energètics --cat-> 1=5 - 3=1 - 4=4 - 17=3 - 25=2 - 43=3 -
514-Processos de cultiu aqüícola --cat-> 44=4 -
515-Processos de producció agrària --cat-> 1=2 - 3=3 - 4=4 - 5=5 - 17=3 - 25=7 - 43=6 - 44=2 -
516-Processos en la indústria alimentària --cat-> 1=3 - 2=1 - 3=2 - 5=1 - 6=2 - 17=3 - 25=7 - 43=4 - 44=1 -
517-Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics --cat-> 1=7 - 2=8 - 3=5 - 4=9 - 5=4 - 6=5 - 17=7 - 25=5 - 43=7 - 44=3 -
518-Processos sanitaris --cat-> 1=14 - 2=12 - 3=8 - 4=8 - 5=6 - 6=6 - 17=11 - 25=8 - 43=10 - 44=6 -
519-Processos i mitjans de comunicació --cat-> 1=7 - 4=7 - 25=4 - 43=2 -
520-Processos i productes de tèxtil, confecció i pell --cat-> 4=6 - 5=1 - 6=2 - 25=1 -
522-Processos i productes d'arts gràfiques --cat-> 1=2 - 3=2 - 4=3 - 17=2 - 25=1 - 43=3 - 44=3 -
523-Processos i productes de fusta i mobles --cat-> 1=1 - 3=1 - 4=2 - 5=1 - 6=1 - 17=2 -
524-Sistemes electrònics --cat-> 1=5 - 2=2 - 3=3 - 4=8 - 5=4 - 6=2 - 17=1 - 25=1 - 43=2 -
525-Sistemes electrotècnics i automàtics --cat-> 1=9 - 2=8 - 3=9 - 4=10 - 5=1 - 6=5 - 17=13 - 25=6 - 43=4 - 44=2 -
601-Cuina i pastisseria --cat-> 1=3 - 2=3 - 3=5 - 4=9 - 5=10 - 6=7 - 17=21 - 25=1 - 43=4 - 44=3 -
602-Equips electrònics --cat-> 1=2 - 2=2 - 3=4 - 4=2 - 6=3 - 17=3 - 43=4 - 44=1 -
603-Estètica --cat-> 1=18 - 2=5 - 3=3 - 4=12 - 5=6 - 6=3 - 17=3 - 25=4 - 43=4 - 44=2 -
604-Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles --cat-> 1=1 - 3=1 - 4=3 - 6=1 -
605-Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids --cat-> 1=1 - 3=1 - 4=1 - 17=1 - 43=1 - 44=1 -
606-Instal·lacions electrotècniques --cat-> 1=7 - 2=8 - 3=5 - 4=9 - 5=2 - 6=3 - 17=7 - 25=4 - 43=14 - 44=3 -
607-Instal·lacions i equips de criança i de cultiu --cat-> 44=1 -
608-Laboratori --cat-> 1=1 - 2=2 - 3=4 - 4=2 - 5=2 - 6=3 - 17=2 - 43=1 -
609-Manteniment de vehicles --cat-> 1=15 - 2=14 - 3=18 - 4=12 - 5=5 - 6=7 - 17=8 - 25=6 - 43=11 - 44=1 -
611-Mecanització i manteniment de màquines --cat-> 1=7 - 2=3 - 3=5 - 4=10 - 5=6 - 6=6 - 17=10 - 25=3 - 43=14 - 44=9 -
612-GPS-Oficina de projectes de construcció (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=1 - 2=1 - 25=1 -
613-Oficina de projectes de fabricació mecànica --cat-> 5=2 -
614-Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris --cat-> 1=6 - 6=2 - 17=1 - 25=4 - 43=2 -
615-Operacions de processos --cat-> 1=1 - 2=4 - 4=2 - 5=2 - 43=6 -
616-Operacions i equips de producció agrària --cat-> 1=1 - 4=1 - 5=2 - 17=3 - 25=3 - 43=6 -
617-Patronatge i confecció --cat-> 4=2 - 5=4 - 17=2 - 25=3 -
618-Perruqueria --cat-> 1=6 - 2=3 - 3=4 - 4=11 - 5=5 - 17=4 - 25=1 - 43=5 - 44=3 -
619-Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic --cat-> 1=8 - 2=12 - 3=7 - 4=7 - 5=8 - 6=6 - 17=11 - 25=6 - 43=2 - 44=2 -
620-Procediments sanitaris i assistencials --cat-> 1=24 - 2=29 - 3=29 - 4=24 - 5=26 - 6=15 - 17=20 - 25=14 - 43=29 - 44=12 -
621-Processos comercials --cat-> 1=12 - 2=11 - 3=21 - 4=15 - 5=9 - 6=7 - 17=15 - 25=5 - 43=10 - 44=4 -
622-Processos de gestió administrativa --cat-> 1=17 - 2=22 - 3=22 - 4=14 - 5=24 - 6=5 - 17=27 - 25=9 - 43=14 - 44=5 -
623-Producció en arts gràfiques --cat-> 1=1 - 3=4 - 4=4 - 17=2 - 25=1 - 43=4 - 44=1 -
625-Serveis a la comunitat --cat-> 1=11 - 2=21 - 3=13 - 4=31 - 5=24 - 6=17 - 17=28 - 25=8 - 43=16 - 44=5 -
626-Serveis de restauració --cat-> 1=3 - 3=1 - 4=5 - 5=6 - 6=4 - 17=5 - 25=1 - 43=2 - 44=3 -
627-Sistemes i aplicacions informàtiques --cat-> 1=23 - 2=19 - 3=18 - 4=22 - 5=7 - 6=8 - 17=15 - 25=11 - 43=16 - 44=6 -
628-Soldadures --cat-> 1=6 - 43=1 -
629-Tècniques i procediments d'imatge i so --cat-> 1=9 - 4=2 - 25=1 - 43=1 -
701-Ceràmica --cat-> 17=1 -
707-Dibuix artístic i color --cat-> 1=4 - 2=6 - 6=2 - 17=2 -
708-Dibuix tècnic --cat-> 1=5 - 17=2 -
709-Disseny d'interiors --cat-> 1=5 - 2=1 - 6=1 - 17=2 - 25=2 -
710-Disseny de moda --cat-> 1=2 -
711-Disseny de producte --cat-> 1=4 -
712-Disseny gràfic --cat-> 1=10 - 2=6 - 6=2 - 17=2 - 25=2 -
715-Fotografia --cat-> 1=1 - 17=2 -
716-Història de l'art --cat-> 1=4 - 2=2 - 6=1 - 17=1 - 25=1 -
720-Materials i tecnologia: disseny --cat-> 1=4 -
721-Mitjans audiovisuals --cat-> 1=4 - 2=6 - 6=3 - 17=3 - 25=1 -
722-Mitjans informàtics --cat-> 1=2 - 2=1 - 17=2 -
723-Organització industrial i legislació --cat-> 1=5 - 2=2 - 6=1 - 17=1 - 25=1 -
725-Volum --cat-> 2=1 - 6=1 - 17=1 -
806-Enquadernació artística --cat-> 1=1 -
808-Fotografia i processos de reproducció --cat-> 2=2 -
809-EDP-Modelisme i maquetisme (Proj. centre / Docència 2 esp.) --cat-> 1=1 -
810-Motlles i reproduccions --cat-> 2=1 -
812-Talla de pedra i fusta --cat-> 1=2 -
813-Tècniques ceràmiques --cat-> 2=1 - 6=1 -
815-Tècniques de joieria i bijuteria --cat-> 1=1 -
817-Tècniques de patronatge i confecció --cat-> 1=4 -
818-Tècniques del metall --cat-> 1=1 -
AAP-Aula d'acollida --cat-> 1=54 - 2=49 - 3=17 - 4=27 - 5=16 - 6=15 - 17=38 - 25=21 - 43=20 - 44=6 -
ADC-Aula d'acollida --cat-> 1=37 - 2=37 - 3=19 - 4=17 - 5=10 - 6=13 - 17=39 - 25=13 - 43=19 - 44=5 -
AIP-Aula integral de suport --cat-> 3=1 - 17=1 - 25=3 -
AIS-Aula integral de suport --cat-> 5=1 - 43=1 - 44=1 -
AL-Alemany --cat-> 1=7 - 2=6 - 3=7 - 4=3 - 5=7 - 6=7 - 17=4 - 25=3 - 43=10 - 44=1 -
ALL-Audició i llenguatge --cat-> 1=24 - 2=33 - 3=28 - 4=50 - 5=56 - 6=18 - 17=64 - 25=19 - 43=28 - 44=9 -
ALP-Suport intensiu a l'audició i llenguatge a inf. i prim. --cat-> 1=9 - 2=5 - 3=1 - 4=3 - 5=1 - 6=2 - 17=4 - 43=2 -
ALS-Suport intensiu a l'audició i el llenguatge a secundària --cat-> 2=1 -
AN-Anglès --cat-> 1=157 - 2=165 - 3=229 - 4=207 - 5=223 - 6=127 - 17=198 - 25=99 - 43=153 - 44=45 -
AR-Aranès --cat-> 25=1 -
CLA-Cultura clàssica --cat-> 1=22 - 2=25 - 3=15 - 4=26 - 5=27 - 6=16 - 17=22 - 25=15 - 43=25 - 44=8 -
CN-Biologia i geologia --cat-> 1=111 - 2=109 - 3=139 - 4=130 - 5=149 - 6=85 - 17=129 - 25=57 - 43=98 - 44=28 -
DI-EGI-Dibuix (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=65 - 2=70 - 3=83 - 4=85 - 5=84 - 6=45 - 17=77 - 25=35 - 43=64 - 44=21 -
ECO-Economia --cat-> 1=28 - 2=29 - 3=46 - 4=39 - 5=40 - 6=20 - 17=34 - 25=14 - 43=29 - 44=8 -
EES-DIV-Pedagogia terapèutica (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=140 - 2=173 - 3=150 - 4=183 - 5=158 - 6=87 - 17=167 - 25=66 - 43=123 - 44=27 -
EF-Educació física --cat-> 1=85 - 2=85 - 3=105 - 4=119 - 5=97 - 6=70 - 17=109 - 25=64 - 43=97 - 44=25 -
FI-Filosofia --cat-> 1=48 - 2=36 - 3=32 - 4=49 - 5=35 - 6=25 - 17=42 - 25=29 - 43=38 - 44=10 -
FQ-Física i química --cat-> 1=97 - 2=90 - 3=117 - 4=118 - 5=111 - 6=66 - 17=125 - 25=63 - 43=83 - 44=25 -
FR-Francès --cat-> 1=34 - 2=26 - 3=34 - 4=33 - 5=36 - 6=29 - 17=46 - 25=22 - 43=24 - 44=11 -
GE-Geografia i història --cat-> 1=148 - 2=157 - 3=191 - 4=193 - 5=191 - 6=119 - 17=169 - 25=92 - 43=133 - 44=38 -
I76-Operacions i equips de producció agrària (IFE) --cat-> 25=1 -
I81-Processos comercials (IFE) --cat-> 3=1 - 25=1 - 43=1 -
I82-Processos de gestió administrativa (IFE) --cat-> 2=1 - 17=1 - 44=2 -
INF-EGI-Educació infantil (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=434 - 2=345 - 3=291 - 4=331 - 5=317 - 6=220 - 17=434 - 25=215 - 43=271 - 44=63 -
IPS-Orientació educativa (IFE) --cat-> 1=2 - 2=3 - 3=3 - 5=2 - 17=1 - 25=2 - 43=2 - 44=2 -
IT-Italià --cat-> 1=3 - 3=1 -
LC-Llengua catalana i literatura --cat-> 1=150 - 2=153 - 3=168 - 4=169 - 5=175 - 6=106 - 17=184 - 25=83 - 43=143 - 44=42 -
LE-Llengua castellana i literatura --cat-> 1=124 - 2=121 - 3=156 - 4=160 - 5=170 - 6=101 - 17=149 - 25=65 - 43=113 - 44=35 -
MA-Matemàtiques --cat-> 1=147 - 2=180 - 3=192 - 4=205 - 5=188 - 6=126 - 17=181 - 25=95 - 43=158 - 44=48 -
MU-Música --cat-> 1=42 - 2=45 - 3=51 - 4=48 - 5=59 - 6=24 - 17=48 - 25=24 - 43=49 - 44=8 -
PAN-DIV-Llengua estrangera: anglès (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=162 - 2=154 - 3=213 - 4=179 - 5=194 - 6=103 - 17=192 - 25=101 - 43=150 - 44=49 -
PEF-Educació física --cat-> 1=95 - 2=97 - 3=91 - 4=117 - 5=112 - 6=55 - 17=137 - 25=71 - 43=95 - 44=28 -
PFR-Llengua estrangera: francès --cat-> 1=1 - 3=1 - 4=3 - 17=13 - 25=2 - 43=2 - 44=2 -
PMU-Música --cat-> 1=82 - 2=96 - 3=91 - 4=88 - 5=104 - 6=58 - 17=110 - 25=55 - 43=76 - 44=27 -
PQP-Programa de formació i inserció (590EC) --cat-> 1=7 - 2=6 - 3=4 - 4=11 - 5=2 - 6=5 - 17=6 - 25=14 - 43=6 - 44=3 -
PRI-Educació primària --cat-> 1=861 - 2=830 - 3=754 - 4=858 - 5=819 - 6=522 - 17=1000 - 25=460 - 43=628 - 44=181 -
PSI-DIV-Orientació educativa (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=163 - 2=162 - 3=150 - 4=185 - 5=154 - 6=98 - 17=157 - 25=67 - 43=123 - 44=29 -
SCO-Àmbit de la comunicació --cat-> 1=29 - 2=14 - 3=24 - 4=20 - 5=16 - 6=8 - 17=11 - 25=4 - 43=11 - 44=4 -
SCS-Àmbit ciències socials i participació --cat-> 1=14 - 2=11 - 3=10 - 4=11 - 5=7 - 6=7 - 17=9 - 25=4 - 43=7 - 44=1 -
SFP-Formació professional bàsica (590EC) --cat-> 1=1 - 2=1 - 3=1 - 4=2 - 5=3 - 6=2 - 17=3 - 25=1 - 43=2 - 44=3 -
SMA-Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia --cat-> 1=25 - 2=17 - 3=18 - 4=14 - 5=12 - 6=8 - 17=12 - 25=5 - 43=8 - 44=4 -
SRP-CEE proveïdor de serveis i recursos --cat-> 1=8 - 3=4 - 17=2 - 43=2 -
TEC-Tecnologia --cat-> 1=97 - 2=101 - 3=132 - 4=129 - 5=138 - 6=86 - 17=139 - 25=75 - 43=105 - 44=36 -
UAL-Llengua signes-suport intensiu a l'audició i el llenguatge --cat-> 2=3 - 4=3 - 5=3 - 25=2 -
UEE-Suport intensiu a l'escola inclusiva a infantil i primària --cat-> 1=32 - 2=45 - 3=40 - 4=44 - 5=24 - 6=19 - 17=25 - 25=16 - 43=36 - 44=10 -
UES-Suport intensiu a l'escola inclusiva a secundària --cat-> 1=16 - 2=49 - 3=47 - 4=40 - 5=45 - 6=24 - 17=50 - 25=30 - 43=40 - 44=13 -
Z-Sense especificar especialitat --cat-> 1=43 - 2=31 - 3=20 - 4=27 - 5=19 - 6=16 - 17=40 - 25=35 - 43=28 - 44=11 -

fletxa Veure totes les especialitats

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (79)