ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Adjudicacions d'estiu curs 2018/19 Informació i novetats

Terminis seleccionats/des oposicions

VACANTS OFERTADES EN ELS DIFERENTS TERRITORIS SUBJECTES A ENTREVISTA:

Consorci / Barcelona Comarques / Girona / Catalunya Central / Baix llobregat / Maresme Vallès Oriental / Vallès Occidental / Lleida / Tarragona / Terres de l'Ebre

INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT

SOL·LCITUD: Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia. Curs 2018-2019

DOGC: RESENS/862/18, de 25 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Habilitació de funcionaris del cos de mestres

Accés a la informació sobre les places que poden ocupar els i les mestres de primària. Llistats i titulacions.

Accés a l'aplicatiu per a persones funcionàries

Accés a l'aplicatiu per apersones interines

XERRADES PROGRAMADES AL LLARG DEL TERRITORI

Terminis PREVISTOS (s'avancen aproximadament 15 dies!):

Presentació de sol·licituds que queden pendents:

  1. Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny (torna a ser obligatòria la presentació participació de persones tinguin serveis prestats)
  2. Personal acollit a l'article 25 del 15 de maig a l'1 de juny
  3. Personal que superi el procés selectiu: del 12 al 19 de juny

Del 6 al 20 de juny formalització de les propostes de direcció.

La resolució de les adjudicacions provisionals també s'avança 15 dies i el Departament té previst:

  1. Publicació provisional de les destinacions: començament de juliol (s'obrirà un termini de 3 dies per a fer reclamacions)
  2. Publicació definitiva de les destinacions: mitjans de juliol

Personal interí i substitut (accés a tots els aplicatius):

Les persones que vulguin no ser nomenades a les adjudicacions d’estiu, ni a substitucions  fins que no comuniquin el contrari durant el curs vinent, podran emplenar una sol·licitud per demanar-ho: “congelar-se el número”.

Com a novetat:      NO ES NECESSITA AL·LEGAR CAP MOTIU PER CONGELAR-SE EL NÚMERO

Enllaç al formulari de sol·licitud

Després de la insistència d’USTEC·STEs, i la resta de la part social, quan el Departament va excloure com a motiu per congelar-se tenir una altra feina, el Departament, permetrà congelar-se el número sense cap motiu.

USTEC·STEs denuncia l’evident manca de planificació del Departament d’Ensenyament, el qual menysprea a possibles candidats/es quan creu que no en necessita, desatén les demandes i avisos d’USTEC·STEs i un any més tard canvia de direcció radicalment, quan veu que en necessita.

 

Com a novetat:

La previsió del Departament és que a l’inici o començaments del curs vinent l’aplicatiu de la borsa permeti a un mateix i en qualsevol moment activar-se o desactivar-se dels nomenaments de substitució (congelar-se o descongelar-se). Els efectes es produirien al dia següent de la variació de la situació de la borsa. Altre cop no seria necessari al·legar cap motiu. Una vegada es nomena a algú es manté que només amb caràcter excepcional es pot demanar la interrupció del nomenament vigent sense ser-ne exclòs de la borsa.

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

CONSULTA:

D'altra banda us recordem que podeu consultar  tota la informació actualitzada a: 

Destinacions

 

 

 

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (400)