Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

USTEC Borsa

ustec

Destinacions provisionals 19/20
per especialitat i servei territorial

codis

ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre

esp

La primera columna té el codi de l'especialitat, INF i TEC estan al final.
AL -- cat-> ALL -- cat-> AN -- cat-> CLA -- cat-> CN -- cat-> DI -- cat-> ECO -- cat->
EES -- cat-> EF -- cat-> FI -- cat-> FQ -- cat-> FR -- cat-> GE -- cat-> INF -- cat-> IT -- cat->
LC -- cat-> LE -- cat-> MA -- cat-> MU -- cat-> PAN -- cat-> PEF -- cat-> PFR -- cat->
PMU -- cat-> PRI -- cat-> PSI -- cat-> TEC -- cat->

altres

Els números en negreta són el codi del SSTT i els números en blau la quantitat d'interins. Al clicar surt la llista íntegra i la plaça adjudicada.


133-Alemany --cat-> 1=7 - 2=1 - 3=9 - 4=5 - 5=4 - 6=2 - 17=5 - 43=1 -
134-Àrab --cat-> 4=1 - 17=1 - 25=1 -
135-Italià --cat-> 1=1 - 3=1 - 4=3 - 17=1 - 25=1 -
136-Japonès --cat-> 1=1 -
137-Portuguès --cat-> 1=2 -
138-Rus --cat-> 1=1 - 25=1 - 43=2 -
190-Espanyol --cat-> 1=7 - 17=2 - 25=1 - 43=2 -
192-Francès --cat-> 1=12 - 2=7 - 3=5 - 4=4 - 5=3 - 6=5 - 17=5 - 25=2 - 43=7 - 44=4 -
193-GPS-Anglès (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=21 - 2=14 - 3=14 - 4=12 - 5=11 - 6=11 - 17=17 - 25=7 - 43=14 - 44=4 -
195-Català --cat-> 1=3 - 4=2 - 17=1 - 25=2 - 43=1 -
197-Neerlandès --cat-> 1=1 -
198-Èuscar --cat-> 1=1 -
501-Administració d'empreses --cat-> 1=25 - 2=18 - 3=25 - 4=22 - 5=22 - 6=8 - 17=23 - 25=13 - 43=21 - 44=8 -
502-Anàlisi i química industrial --cat-> 1=4 - 2=9 - 3=4 - 4=23 - 5=4 - 6=3 - 17=7 - 25=1 - 43=11 -
503-Assessoria i processos d'imatge personal --cat-> 1=11 - 2=3 - 3=4 - 4=8 - 5=3 - 6=2 - 17=4 - 25=4 - 43=3 - 44=1 -
504-Construccions civils i edificació --cat-> 1=4 - 2=2 - 4=2 - 6=3 - 17=4 - 25=2 - 43=2 -
505-Formació i orientació laboral --cat-> 1=39 - 2=24 - 3=34 - 4=35 - 5=25 - 6=17 - 17=34 - 25=16 - 43=29 - 44=6 -
506-Hoteleria i turisme --cat-> 1=10 - 2=5 - 3=8 - 4=6 - 5=6 - 6=1 - 17=8 - 25=3 - 43=1 - 44=6 -
507-Informàtica --cat-> 1=43 - 2=35 - 3=41 - 4=35 - 5=24 - 6=19 - 17=32 - 25=14 - 43=22 - 44=7 -
508-Intervenció sociocomunitària --cat-> 1=17 - 2=19 - 3=18 - 4=21 - 5=28 - 6=18 - 17=33 - 25=12 - 43=16 - 44=12 -
509-Navegació i instal·lacions marines --cat-> 17=1 -
510-Organització i gestió comercial --cat-> 1=18 - 2=16 - 3=22 - 4=18 - 5=18 - 6=15 - 17=12 - 25=6 - 43=12 - 44=5 -
511-Organització i processos de manteniment de vehicles --cat-> 1=9 - 2=6 - 3=9 - 4=6 - 5=1 - 6=7 - 17=5 - 25=4 - 43=6 - 44=3 -
512-Organització i projectes de fabricació mecànica --cat-> 1=5 - 2=7 - 3=9 - 4=11 - 5=6 - 6=4 - 17=8 - 25=1 - 43=13 - 44=3 -
513-Organització i projectes de sistemes energètics --cat-> 1=5 - 3=1 - 4=5 - 17=3 - 25=2 - 43=4 -
514-Processos de cultiu aqüícola --cat-> 44=3 -
515-Processos de producció agrària --cat-> 1=3 - 3=2 - 5=4 - 17=3 - 25=6 - 43=5 - 44=2 -
516-Processos en la indústria alimentària --cat-> 1=2 - 3=2 - 5=1 - 6=2 - 17=4 - 25=5 - 43=5 - 44=2 -
517-Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics --cat-> 1=8 - 2=8 - 3=5 - 4=8 - 5=6 - 6=4 - 17=6 - 25=5 - 43=7 - 44=3 -
518-Processos sanitaris --cat-> 1=16 - 2=11 - 3=10 - 4=8 - 5=5 - 6=6 - 17=10 - 25=7 - 43=10 - 44=5 -
519-Processos i mitjans de comunicació --cat-> 1=8 - 4=8 - 25=3 - 43=2 -
520-Processos i productes de tèxtil, confecció i pell --cat-> 4=5 - 5=1 - 6=2 - 25=1 -
522-Processos i productes d'arts gràfiques --cat-> 1=2 - 3=2 - 4=3 - 17=2 - 25=1 - 43=2 - 44=3 -
523-Processos i productes de fusta i mobles --cat-> 4=2 - 5=1 - 6=2 - 17=2 -
524-Sistemes electrònics --cat-> 1=5 - 2=2 - 3=2 - 4=8 - 5=6 - 6=1 - 17=2 - 25=1 - 43=4 - 44=1 -
525-Sistemes electrotècnics i automàtics --cat-> 1=12 - 2=12 - 3=10 - 4=9 - 5=4 - 6=6 - 17=15 - 25=6 - 43=6 - 44=1 -
601-Cuina i pastisseria --cat-> 1=4 - 2=2 - 3=7 - 4=8 - 5=9 - 6=4 - 17=19 - 25=1 - 43=3 - 44=3 -
602-Equips electrònics --cat-> 1=3 - 2=2 - 3=4 - 4=3 - 5=1 - 6=4 - 17=4 - 43=1 - 44=1 -
603-Estètica --cat-> 1=13 - 2=7 - 3=5 - 4=10 - 5=5 - 6=3 - 17=2 - 25=4 - 43=3 - 44=2 -
604-Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles --cat-> 1=2 - 3=3 - 4=3 - 5=1 - 6=1 - 17=2 -
605-Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids --cat-> 1=1 - 3=1 - 43=1 - 44=1 -
606-Instal·lacions electrotècniques --cat-> 1=6 - 2=9 - 3=4 - 4=11 - 5=3 - 6=3 - 17=6 - 25=3 - 43=12 - 44=4 -
607-Instal·lacions i equips de criança i de cultiu --cat-> 44=1 -
608-Laboratori --cat-> 1=2 - 2=3 - 3=4 - 4=2 - 5=2 - 6=3 - 17=1 - 43=1 -
609-Manteniment de vehicles --cat-> 1=13 - 2=11 - 3=14 - 4=17 - 5=7 - 6=5 - 17=8 - 25=7 - 43=10 - 44=3 -
611-Mecanització i manteniment de màquines --cat-> 1=6 - 2=4 - 3=6 - 4=9 - 5=7 - 6=8 - 17=10 - 25=3 - 43=12 - 44=9 -
612-Oficina de projectes de construcció --cat-> 1=2 - 4=1 - 17=1 - 25=2 -
614-Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris --cat-> 1=6 - 4=1 - 6=2 - 17=1 - 25=4 - 43=2 -
615-Operacions de processos --cat-> 1=1 - 2=3 - 4=2 - 5=1 - 17=1 - 43=6 -
616-Operacions i equips de producció agrària --cat-> 4=1 - 5=1 - 17=6 - 25=4 - 43=5 -
617-Patronatge i confecció --cat-> 4=3 - 5=3 - 17=3 - 25=3 -
618-Perruqueria --cat-> 1=6 - 2=4 - 3=4 - 4=13 - 5=5 - 6=1 - 17=6 - 25=1 - 43=7 - 44=2 -
619-GPS-Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=5 - 2=11 - 3=6 - 4=7 - 5=9 - 6=6 - 17=11 - 25=5 - 43=3 - 44=2 -
620-Procediments sanitaris i assistencials --cat-> 1=23 - 2=27 - 3=26 - 4=22 - 5=28 - 6=14 - 17=22 - 25=13 - 43=25 - 44=8 -
621-Processos comercials --cat-> 1=11 - 2=13 - 3=25 - 4=16 - 5=13 - 6=7 - 17=13 - 25=4 - 43=12 - 44=6 -
622-Processos de gestió administrativa --cat-> 1=18 - 2=22 - 3=20 - 4=13 - 5=21 - 6=7 - 17=25 - 25=10 - 43=12 - 44=6 -
623-Producció en arts gràfiques --cat-> 3=3 - 4=7 - 17=2 - 25=1 - 43=3 - 44=2 -
624-Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics --cat-> 6=1 -
625-Serveis a la comunitat --cat-> 1=10 - 2=13 - 3=12 - 4=24 - 5=21 - 6=15 - 17=25 - 25=9 - 43=16 - 44=7 -
626-Serveis de restauració --cat-> 1=2 - 4=5 - 5=6 - 6=4 - 17=2 - 43=2 - 44=4 -
627-Sistemes i aplicacions informàtiques --cat-> 1=23 - 2=19 - 3=20 - 4=17 - 5=6 - 6=8 - 17=16 - 25=12 - 43=14 - 44=6 -
628-Soldadures --cat-> 1=6 - 4=1 - 43=3 -
629-Tècniques i procediments d'imatge i so --cat-> 1=12 - 4=2 - 25=1 - 43=1 -
701-Ceràmica --cat-> 17=1 -
707-Dibuix artístic i color --cat-> 1=3 - 2=2 - 6=4 -
708-Dibuix tècnic --cat-> 1=7 - 2=1 - 6=1 - 17=2 -
709-Disseny d'interiors --cat-> 1=5 - 2=1 - 6=1 - 17=1 - 25=1 -
710-Disseny de moda --cat-> 1=1 -
711-Disseny de producte --cat-> 1=4 -
712-Disseny gràfic --cat-> 1=9 - 2=8 - 6=3 - 17=2 - 25=3 -
715-Fotografia --cat-> 1=1 - 17=2 -
716-Història de l'art --cat-> 1=5 - 2=2 - 6=1 - 17=1 - 25=1 -
718-Materials i tecnologia:ceràmica i vidre --cat-> 17=1 -
720-Materials i tecnologia: disseny --cat-> 1=5 -
721-Mitjans audiovisuals --cat-> 1=3 - 2=4 - 6=2 - 17=2 - 25=1 -
722-Mitjans informàtics --cat-> 1=2 - 2=2 - 6=1 - 17=2 -
723-Organització industrial i legislació --cat-> 1=4 - 2=2 - 6=1 - 17=2 - 25=1 -
725-Volum --cat-> 1=3 - 2=1 - 6=1 - 17=1 -
806-Enquadernació artística --cat-> 1=1 -
808-Fotografia i processos de reproducció --cat-> 1=1 - 2=2 -
809-EDP-Modelisme i maquetisme (Proj. centre / Docència 2 esp.) --cat-> 1=1 -
810-Motlles i reproduccions --cat-> 2=1 - 17=1 -
812-Talla de pedra i fusta --cat-> 1=2 -
813-Tècniques ceràmiques --cat-> 1=1 - 2=2 - 6=1 -
815-Tècniques de joieria i bijuteria --cat-> 1=1 -
817-Tècniques de patronatge i confecció --cat-> 1=4 -
AAP-Aula d'acollida --cat-> 1=46 - 2=48 - 3=13 - 4=26 - 5=18 - 6=19 - 17=34 - 25=13 - 43=24 - 44=3 -
ADC-Aula d'acollida --cat-> 1=31 - 2=41 - 3=21 - 4=17 - 5=10 - 6=12 - 17=40 - 25=15 - 43=22 - 44=3 -
AIP-Aula integral de suport --cat-> 1=1 - 3=2 - 4=1 - 5=2 - 25=4 - 43=1 -
AIS-Aula integral de suport --cat-> 2=1 - 3=1 - 17=1 - 43=1 - 44=1 -
AL-Alemany --cat-> 1=8 - 2=7 - 3=9 - 4=2 - 5=7 - 6=7 - 17=4 - 25=3 - 43=10 - 44=2 -
ALL-Audició i llenguatge --cat-> 1=8 - 2=35 - 3=31 - 4=54 - 5=55 - 6=20 - 17=69 - 25=24 - 43=30 - 44=9 -
ALP-Suport intensiu a l'audició i llenguatge a inf. i prim. --cat-> 1=9 - 2=4 - 3=2 - 4=4 - 5=2 - 6=2 - 17=4 - 43=2 - 44=1 -
ALS-Suport intensiu a l'audició i el llenguatge a secundària --cat-> 2=1 - 6=1 -
AN-EGI-Anglès (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=144 - 2=182 - 3=232 - 4=225 - 5=225 - 6=132 - 17=202 - 25=104 - 43=152 - 44=42 -
AR-Aranès --cat-> 25=1 -
CLA-Cultura clàssica --cat-> 1=23 - 2=25 - 3=17 - 4=29 - 5=25 - 6=18 - 17=22 - 25=13 - 43=21 - 44=7 -
CN-EGI-Biologia i geologia (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=122 - 2=114 - 3=138 - 4=146 - 5=163 - 6=95 - 17=137 - 25=63 - 43=115 - 44=29 -
DI-Dibuix --cat-> 1=66 - 2=70 - 3=83 - 4=89 - 5=83 - 6=52 - 17=79 - 25=34 - 43=65 - 44=29 -
ECO-Economia --cat-> 1=29 - 2=36 - 3=47 - 4=41 - 5=45 - 6=15 - 17=40 - 25=14 - 43=32 - 44=6 -
EES-Pedagogia terapèutica --cat-> 1=146 - 2=180 - 3=154 - 4=184 - 5=170 - 6=98 - 17=186 - 25=73 - 43=131 - 44=38 -
EF-Educació física --cat-> 1=96 - 2=96 - 3=112 - 4=126 - 5=107 - 6=84 - 17=125 - 25=72 - 43=99 - 44=26 -
FI-Filosofia --cat-> 1=45 - 2=32 - 3=39 - 4=53 - 5=33 - 6=26 - 17=43 - 25=32 - 43=39 - 44=10 -
FQ-Física i química --cat-> 1=99 - 2=101 - 3=119 - 4=118 - 5=112 - 6=68 - 17=130 - 25=60 - 43=90 - 44=23 -
FR-Francès --cat-> 1=38 - 2=26 - 3=37 - 4=37 - 5=41 - 6=26 - 17=45 - 25=22 - 43=26 - 44=11 -
GE-Geografia i història --cat-> 1=138 - 2=150 - 3=197 - 4=203 - 5=217 - 6=128 - 17=180 - 25=86 - 43=134 - 44=41 -
I76-Operacions i equips de producció agrària (IFE) --cat-> 25=1 -
I81-Processos comercials (IFE) --cat-> 25=1 -
I82-Processos de gestió administrativa (IFE) --cat-> 1=1 - 2=1 - 6=1 - 17=3 - 44=2 -
INF-DIV-Educació infantil (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=480 - 2=360 - 3=324 - 4=344 - 5=310 - 6=220 - 17=448 - 25=199 - 43=268 - 44=79 -
IPS-Orientació educativa (IFE) --cat-> 1=3 - 2=9 - 3=3 - 5=2 - 6=1 - 17=3 - 25=3 - 43=3 - 44=3 -
IT-Italià --cat-> 1=3 -
LC-Llengua catalana i literatura --cat-> 1=151 - 2=160 - 3=159 - 4=178 - 5=189 - 6=119 - 17=193 - 25=90 - 43=146 - 44=41 -
LE-Llengua castellana i literatura --cat-> 1=119 - 2=121 - 3=150 - 4=172 - 5=186 - 6=117 - 17=158 - 25=71 - 43=121 - 44=36 -
MA-Matemàtiques --cat-> 1=152 - 2=188 - 3=197 - 4=218 - 5=190 - 6=147 - 17=201 - 25=96 - 43=167 - 44=50 -
MU-EGI-Música (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=46 - 2=41 - 3=50 - 4=56 - 5=64 - 6=32 - 17=43 - 25=25 - 43=55 - 44=7 -
PAN-EGI-Llengua estrangera: anglès (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=156 - 2=156 - 3=214 - 4=181 - 5=177 - 6=116 - 17=182 - 25=103 - 43=142 - 44=45 -
PEF-Educació física --cat-> 1=105 - 2=104 - 3=90 - 4=116 - 5=108 - 6=63 - 17=141 - 25=67 - 43=95 - 44=26 -
PFR-Llengua estrangera: francès --cat-> 3=1 - 4=4 - 5=3 - 17=17 - 25=1 - 43=1 - 44=2 -
PMU-TIC-Música (Competència digital) --cat-> 1=84 - 2=90 - 3=89 - 4=94 - 5=96 - 6=61 - 17=106 - 25=54 - 43=75 - 44=21 -
PQP-Programa de formació i inserció (590EC) --cat-> 1=11 - 2=6 - 3=2 - 4=11 - 5=7 - 6=5 - 17=6 - 25=14 - 43=9 - 44=3 -
PRI-EGI-Educació primària (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=891 - 2=848 - 3=732 - 4=869 - 5=810 - 6=526 - 17=1021 - 25=466 - 43=615 - 44=174 -
PSI-Orientació educativa --cat-> 1=174 - 2=174 - 3=152 - 4=207 - 5=168 - 6=86 - 17=161 - 25=73 - 43=133 - 44=30 -
SCO-Àmbit de la comunicació --cat-> 1=39 - 2=18 - 3=28 - 4=26 - 5=17 - 6=9 - 17=13 - 25=4 - 43=12 - 44=6 -
SCS-Àmbit ciències socials i participació --cat-> 1=12 - 2=13 - 3=15 - 4=12 - 5=6 - 6=6 - 17=12 - 25=5 - 43=8 - 44=1 -
SFP-Formació professional bàsica (590EC) --cat-> 1=3 - 2=1 - 3=3 - 4=2 - 5=3 - 6=3 - 17=3 - 25=3 - 44=3 -
SMA-Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia --cat-> 1=26 - 2=20 - 3=22 - 4=16 - 5=14 - 6=7 - 17=14 - 25=6 - 43=13 - 44=4 -
SRP-CEE proveïdor de serveis i recursos --cat-> 1=8 - 3=4 - 17=2 - 43=2 -
TEC-Tecnologia --cat-> 1=111 - 2=108 - 3=130 - 4=140 - 5=139 - 6=90 - 17=135 - 25=75 - 43=99 - 44=37 -
UAL-Llengua signes-suport intensiu a l'audició i el llenguatge --cat-> 2=4 - 4=4 - 5=4 - 25=2 -
UEE-Suport intensiu a l'escola inclusiva a infantil i primària --cat-> 1=37 - 2=50 - 3=44 - 4=52 - 5=28 - 6=25 - 17=29 - 25=23 - 43=38 - 44=13 -
UES-Suport intensiu a l'escola inclusiva a secundària --cat-> 1=23 - 2=54 - 3=55 - 4=45 - 5=56 - 6=34 - 17=56 - 25=30 - 43=52 - 44=18 -
Z-Sense especificar especialitat --cat-> 1=28 - 2=31 - 3=24 - 4=24 - 5=20 - 6=14 - 17=43 - 25=38 - 43=32 - 44=13 -

fletxa Veure totes les especialitats

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (2264)