Alemany 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Cornellà de Llobregat EOI de Cornellà de Llobregat - LA,B - CS Proposta càrrecs directius c - (st:3)
2 - Esplugues de Llobregat EOI Esplugues - P,C - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:3)
3 - Cornellà de Llobregat EOI de Cornellà de Llobregat - GC,P - IN Fase d'elecció c 12007 (st:3)
4 - Viladecans EOI de Viladecans - LE,S - IN Fase d'elecció c 13345 (st:3)
5 - Martorell EOI de Martorell - FR,C - IN Fase d'elecció c 21412 (st:3)
6 - Viladecans EOI de Viladecans - SS,M - IN Fase d'elecció c 26712 (st:3)
7 - Martorell EOI de Martorell - J,RT - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35109 (st:3)
8 - El Prat de Llobregat EOI del Prat de Llobregat - VS,C - IN Proposta continuïtat interins c 04366 (st:3)
9 - Martorell EOI de Martorell - P,K - IN Proposta continuïtat interins c 20356 (st:3)
10 - Cornellà de Llobregat EOI de Cornellà de Llobregat - EA,MG - IN Proposta lloc específic estructural c 07220 (st:3) GPS
11 - Viladecans EOI de Viladecans - RC,E - IN Proposta lloc específic estructural c 15793 (st:3) GPS