Àrab 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona EOI de Tarragona - CP,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 36075 (st:43)