Espanyol 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona EOI de Girona - RB,JA - IN Proposta continuïtat interins c 00684 (st:17)
2 - Girona EOI de Girona - MR,F - IN Proposta continuïtat interins c 07646 (st:17)