Anglès 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - L'Hospitalet de Llobregat EOI de L'Hospitalet de Llobregat - MO,MB - CS Fase preferent Article 25 c - (st:2)
2 - Vilafranca del Penedès EOI de l'Alt Penedès - EV,J - IN Fase d'elecció c 20685 (st:2)
3 - L'Hospitalet de Llobregat EOI de L'Hospitalet de Llobregat - GR,E - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 12207 (st:2)
4 - Santa Coloma de Gramenet EOI Santa Coloma - MC,D - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 26195 (st:2)
5 - Vilafranca del Penedès EOI de l'Alt Penedès - PR,ML - IN Proposta càrrecs directius c 01181 (st:2)
6 - Vilafranca del Penedès EOI de l'Alt Penedès - GM,A - IN Proposta continuïtat interins c 04869 (st:2)
7 - Santa Coloma de Gramenet EOI Santa Coloma - OF,X - IN Proposta continuïtat interins c 06439 (st:2)
8 - Badalona EOI Badalona - PB,VE - IN Proposta continuïtat interins c 08240 (st:2)
9 - Santa Coloma de Gramenet EOI Santa Coloma - PB,V - IN Proposta continuïtat interins c 10062 (st:2)
10 - Badalona EOI Badalona - CP,P - IN Proposta continuïtat interins c 15138 (st:2)
11 - Santa Coloma de Gramenet EOI Santa Coloma - TR,P - IN Proposta continuïtat interins c 25130 (st:2)
12 - L'Hospitalet de Llobregat EOI de L'Hospitalet de Llobregat - GC,M - IN Proposta continuïtat interins c 30017 (st:2)
13 - Badalona EOI Badalona - RA,VE - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 06171 (st:2)
14 - Vilanova i la Geltrú EOI Garraf - MM,MD - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 24368 (st:2)
15 - L'Hospitalet de Llobregat EOI de L'Hospitalet de Llobregat - MS,JM - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:2)
16 - L'Hospitalet de Llobregat EOI de L'Hospitalet de Llobregat - NM,ML - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:2)