Anglès 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Sabadell EOI de Sabadell - SB,M - CS Proposta càrrecs directius c - (st:4)
2 - Sabadell EOI de Sabadell - GR,X - IN Proposta càrrecs directius c 02193 (st:4)
3 - Sant Cugat del Vallès EOI de Sant Cugat del Vallès - CB,E - IN Proposta càrrecs directius c 06518 (st:4)
4 - Terrassa EOI de Terrassa - BM,M - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:4)
5 - Sabadell EOI de Sabadell - FR,M - IN Proposta continuïtat interins c 00055 (st:4)
6 - Sant Cugat del Vallès EOI de Sant Cugat del Vallès - GC,A - IN Proposta continuïtat interins c 00343 (st:4)
7 - Sabadell EOI de Sabadell - RR,L - IN Proposta continuïtat interins c 01320 (st:4)
8 - Sabadell EOI de Sabadell - PE,E - IN Proposta continuïtat interins c 04081 (st:4)
9 - Rubí EOI de Rubí - B,L - IN Proposta continuïtat interins c 06215 (st:4)
10 - Rubí EOI de Rubí - GP,RA - IN Proposta continuïtat interins c 06264 (st:4)
11 - Terrassa EOI de Terrassa - FG,C - IN Proposta continuïtat interins c 11283 (st:4)
12 - Terrassa EOI de Terrassa - BG,G - IN Proposta continuïtat interins c 25345 (st:4)
13 - Sant Cugat del Vallès EOI de Sant Cugat del Vallès - GC,S - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 07873 (st:4)
14 - Terrassa EOI de Terrassa - OR,X - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 30266 (st:4)