Català 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EOI de Barcelona - VL,C - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
2 - Barcelona EOI Barcelona-Vall d'Hebron - AC,M - IN Proposta continuïtat interins c 18284 (st:1)
3 - Barcelona EOI de Barcelona - HE,A - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 24126 (st:1)