GPS-Administració d'empreses (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona Institut Francesc Vidal i Barraquer - RB,S - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:43) GPS
2 - Tarragona Institut Francesc Vidal i Barraquer - QD,A - IN Fase d'elecció c 14018 (st:43) GPS
3 - Reus Institut Baix Camp - UB,MR - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 18688 (st:43)
4 - Torredembarra Institut Ramon de la Torre - TG,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 32941 (st:43)
5 - Valls Institut Jaume Huguet - VV,M - IN Proposta càrrecs directius c 10757 (st:43) GPS
6 - El Vendrell Institut Andreu Nin - BF,N - IN Proposta centre màxima complexitat c 08970 (st:43) CMC
7 - El Vendrell Institut Andreu Nin - CG,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 20009 (st:43) CMC
8 - El Vendrell Institut Andreu Nin - PP,D - IN Proposta centre màxima complexitat c 25523 (st:43) CMC
9 - Torredembarra Institut Ramon de la Torre - TA,N - IN Proposta continuïtat interins c 00455 (st:43)
10 - Montblanc Institut Martí l'Humà - SG,MD - IN Proposta continuïtat interins c 13082 (st:43)
11 - Valls Institut Jaume Huguet - SF,JM - IN Proposta continuïtat interins c 15040 (st:43)
12 - Calafell Institut Camí de Mar - OM,F - IN Proposta continuïtat interins c 16155 (st:43)
13 - Valls Institut Jaume Huguet - RS,JL - IN Proposta continuïtat interins c 16541 (st:43)
14 - Reus Institut Baix Camp - NP,MJ - IN Proposta continuïtat interins c 16895 (st:43)
15 - Reus Institut Baix Camp - CS,B - IN Proposta continuïtat interins c 23298 (st:43)
16 - Tarragona Institut Francesc Vidal i Barraquer - GDG,J - IN Proposta continuïtat interins c 24168 (st:43)
17 - Reus Institut Baix Camp - CS,NA - IN Proposta lloc específic estructural c 00690 (st:43) GPS
18 - Salou Institut Jaume I - LP,M - IN Proposta lloc específic estructural c 19655 (st:43) TIC
19 - Reus Institut Baix Camp - CG,P - IN Proposta lloc específic estructural c 20887 (st:43) IAN
20 - Cambrils Institut Ramon Berenguer IV - CA,O - PP Fase d'elecció c 2019-3-00010 (st:43)
21 - Tarragona Institut Francesc Vidal i Barraquer - MC,F - PP Fase d'elecció c 2019-3-00036 (st:43)
22 - Tarragona Institut Francesc Vidal i Barraquer - FG,I - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00029 (st:43)
23 - Cambrils Institut Ramon Berenguer IV - MS,E - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00045 (st:43)
24 - Valls Institut Jaume Huguet - RB,M - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00050 (st:43)
25 - Tarragona Institut Francesc Vidal i Barraquer - SV,M - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:43) IAN
26 - Cambrils Institut Ramon Berenguer IV - TF,R - PP Proposta lloc específic estructural c 2019-3-00009 (st:43) TIC
27 - Cambrils Institut Ramon Berenguer IV - SL,R - PP Proposta lloc específic estructural c 2019-3-00030 (st:43) GPS
28 - Reus Institut Baix Camp - AV,A - PP Proposta lloc específic estructural c 2019-3-00038 (st:43) IAN