Anàlisi i química industrial 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona Institut Montilivi - CP,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 32020 (st:17)
2 - Blanes Institut Serrallarga - SS,C - IN Proposta continuïtat interins c 05255 (st:17)
3 - Blanes Institut Serrallarga - GM,I - IN Proposta continuïtat interins c 13076 (st:17)
4 - Girona Institut Montilivi - BV,P - PP Fase d'elecció c 2019-3-00015 (st:17)
5 - Girona Institut Montilivi - CN,MD - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00010 (st:17)
6 - Girona Institut Montilivi - GL,M - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00017 (st:17)
7 - Girona Institut Montilivi - MG,J - PP Proposta lloc específic estructural c 2019-3-00001 (st:17) IAN