Anàlisi i química industrial 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Esplugues de Llobregat Institut Severo Ochoa - AC,E - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:3)
2 - Martorell Institut Joan Oró - Q,MJ - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00006 (st:3) CMC
3 - Esplugues de Llobregat Institut Severo Ochoa - CM,C - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00003 (st:3)