Informàtica 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - MM,M - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - NC,J - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
3 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - CP,X - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
4 - Barcelona Institut Escola del Treball - LD,A - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
5 - Barcelona Institut Escola del Treball - SL,J - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EGI
6 - Barcelona Institut Jaume Balmes - FR,JJ - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) GPS
7 - Barcelona Institut Jaume Balmes - MP,P - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) IAN
8 - Barcelona Institut Pedralbes - VG,R - IN Fase d'elecció c 09995 (st:1)
9 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - MM,J - IN Fase d'elecció c 26716 (st:1)
10 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - VL,A - IN Fase d'elecció c 30032 (st:1)
11 - Barcelona Institut Pedralbes - SP,J - IN Fase d'elecció c 30406 (st:1) IAN
12 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - RJ,A - IN Fase d'elecció c 35817 (st:1)
13 - Barcelona Institut Poblenou - BH,D - IN Fase d'elecció c 35962 (st:1)
14 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - CM,MT - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 37214 (st:1)
15 - Barcelona Institut La Guineueta - PP,D - IN Proposta centre màxima complexitat c 07732 (st:1) CMC
16 - Barcelona Institut La Guineueta - MR,P - IN Proposta centre màxima complexitat c 12262 (st:1) CMC
17 - Barcelona Institut La Guineueta - RF,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 29530 (st:1) CMC
18 - Barcelona Institut Escola del Treball - EL,MI - IN Proposta continuïtat interins c 02519 (st:1)
19 - Barcelona Institut Pedralbes - MC,E - IN Proposta continuïtat interins c 02678 (st:1)
20 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - CO,P - IN Proposta continuïtat interins c 02777 (st:1)
21 - Barcelona Institut Escola del Treball - ME,G - IN Proposta continuïtat interins c 03127 (st:1)
22 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - LF,FJ - IN Proposta continuïtat interins c 04111 (st:1)
23 - Barcelona Institut Pedralbes - AO,M - IN Proposta continuïtat interins c 05728 (st:1)
24 - Barcelona Institut Pedralbes - GO,T - IN Proposta continuïtat interins c 08579 (st:1)
25 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - AL,JA - IN Proposta continuïtat interins c 08897 (st:1)
26 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - TS,I - IN Proposta continuïtat interins c 09072 (st:1)
27 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - CB,F - IN Proposta continuïtat interins c 09600 (st:1)
28 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - MC,V - IN Proposta continuïtat interins c 09619 (st:1)
29 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GS,R - IN Proposta continuïtat interins c 13491 (st:1)
30 - Barcelona Institut Jaume Balmes - GC,P - IN Proposta continuïtat interins c 13747 (st:1)
31 - Barcelona Institut Jaume Balmes - GE,O - IN Proposta continuïtat interins c 13855 (st:1)
32 - Barcelona Institut Escola del Treball - BA,EM - IN Proposta continuïtat interins c 14243 (st:1)
33 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - VG,L - IN Proposta continuïtat interins c 14888 (st:1)
34 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - CC,L - IN Proposta continuïtat interins c 15201 (st:1)
35 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - MM,S - IN Proposta continuïtat interins c 18176 (st:1)
36 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GA,AM - IN Proposta continuïtat interins c 18774 (st:1)
37 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - AP,J - IN Proposta continuïtat interins c 19600 (st:1)
38 - Barcelona Institut Jaume Balmes - VR,J - IN Proposta continuïtat interins c 19643 (st:1)
39 - Barcelona Institut Jaume Balmes - SB,JM - IN Proposta continuïtat interins c 20461 (st:1)
40 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - GM,JI - IN Proposta continuïtat interins c 21962 (st:1)
41 - Barcelona Institut Jaume Balmes - CP,P - IN Proposta continuïtat interins c 27232 (st:1)
42 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - CM,M - IN Proposta continuïtat interins c 29440 (st:1)
43 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - AB,J - IN Proposta continuïtat interins c 29447 (st:1)
44 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - ML,M - IN Proposta continuïtat interins c 29523 (st:1)
45 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - OU,L - IN Proposta continuïtat interins c 29802 (st:1)
46 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - PI,J - IN Proposta continuïtat interins c 29889 (st:1)
47 - Barcelona Institut Escola del Treball - BM,C - IN Proposta continuïtat interins c 30411 (st:1)
48 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - CV,J - IN Proposta continuïtat interins c 33980 (st:1)
49 - Barcelona Institut Pedralbes - AF,M - IN Proposta continuïtat interins c 34751 (st:1)
50 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - CN,J - IN Proposta continuïtat interins c 35418 (st:1)
51 - Barcelona Institut Pedralbes - AC,M - IN Proposta lloc específic estructural c 08233 (st:1) IAN
52 - Barcelona Institut Pedralbes - BV,I - IN Proposta lloc específic estructural c 08485 (st:1) GPS
53 - Barcelona Institut Pedralbes - CM,S - IN Proposta lloc específic estructural c 08625 (st:1) GPS
54 - Barcelona Institut Pedralbes - MR,MI - IN Proposta lloc específic estructural c 09832 (st:1) IAN
55 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - LD,A - IN Proposta lloc específic estructural c 12815 (st:1) IAN
56 - Barcelona Institut Poblenou - GB,A - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-1-00008 (st:1)
57 - Barcelona Institut Poblenou - GM,C - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00011 (st:1)
58 - Barcelona Institut Poblenou - LG,JR - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00028 (st:1)
59 - Barcelona Institut Tecnològic de Barcelona - YV,M - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00078 (st:1)
60 - Barcelona Institut Pedralbes - PS,J - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00086 (st:1)
61 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - MP, - PP Proposta lloc específic estructural c 2019-3-00076 (st:1) IAN
62 - Barcelona Institut Jaume Balmes - VG,MA - PS Fase de confirmació c - (st:1)