Organització i processos de manteniment de vehicles 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Igualada Institut Milà i Fontanals - OS,JS - IN Fase d'elecció c 10029 (st:6)
2 - Manresa Institut Lacetània - BG,LI - IN Fase d'elecció c 27146 (st:6)
3 - Manresa Institut Lacetània - BR,MT - IN Proposta continuïtat interins c 05490 (st:6)
4 - Manresa Institut Lacetània - JV,G - IN Proposta continuïtat interins c 09079 (st:6)
5 - Sallent Institut Llobregat - LP,M - IN Proposta continuïtat interins c 16554 (st:6)
6 - Igualada Institut Milà i Fontanals - AS,J - IN Proposta continuïtat interins c 29993 (st:6)