Organització i projectes de sistemes energètics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Guindàvols - FA,R - IN Proposta continuïtat interins c 17549 (st:25)
2 - Lleida Institut Guindàvols - CR,J - PP Proposta càrrecs directius c 2019-1-00001 (st:25)
3 - Lleida Institut Guindàvols - RT,J - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00007 (st:25)