Processos de cultiu aqüícola 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Carles de la Ràpita Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya - GC,M - CS Proposta càrrecs directius c - (st:44)
2 - Sant Carles de la Ràpita Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya - AS,F - IN Proposta continuïtat interins c 14017 (st:44)
3 - Sant Carles de la Ràpita Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya - GP,M - IN Proposta continuïtat interins c 14621 (st:44)
4 - Sant Carles de la Ràpita Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya - LR,V - IN Proposta continuïtat interins c 17838 (st:44)