Processos en la indústria alimentària 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot - MG, - IN Proposta continuïtat interins c 11827 (st:3)
2 - Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot - SP,A - PP Fase d'elecció c 2019-3-00007 (st:3)