Processos en la indústria alimentària 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Cambrils Institut Escola d'Hoteleria i Turisme - NA,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 33122 (st:43)
2 - Falset Institut Priorat - RL,R - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 33147 (st:43)
3 - Cambrils Institut Escola d'Hoteleria i Turisme - RS,MA - IN Proposta càrrecs directius c 03289 (st:43)
4 - Cambrils Institut Escola d'Hoteleria i Turisme - PP,S - IN Proposta càrrecs directius c 08937 (st:43)
5 - Montblanc Institut Martí l'Humà - CS,M - IN Proposta continuïtat interins c 11508 (st:43)
6 - Falset Institut Priorat - FG,G - IN Proposta lloc específic estructural c 01502 (st:43) GPS
7 - Falset Institut Priorat - PC,F - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-1-00001 (st:43)