Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Torrevicens - PL,A - PP Fase d'elecció c 2019-3-00024 (st:25) CMC
2 - Lleida Institut Torrevicens - RMM,MT - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00012 (st:25) CMC
3 - Lleida Institut Torrevicens - AP,AR - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00013 (st:25) CMC