Processos sanitaris 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Amposta Institut Ramon Berenguer IV - AC,RM - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 14395 (st:44)
2 - Amposta Institut Ramon Berenguer IV - VC,CM - PP Fase d'elecció c 2019-3-00015 (st:44)
3 - Tortosa Institut de l'Ebre - MS,P - IN Proposta continuïtat interins c 09907 (st:44)
4 - Tortosa Institut de l'Ebre - SB,MJ - IN Proposta continuïtat interins c 00149 (st:44)
5 - Tortosa Institut de l'Ebre - VB,RM - IN Fase d'elecció c 03213 (st:44)