Processos i productes d'arts gràfiques 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona Institut Santa Eugènia - BP,R - IN Proposta centre màxima complexitat c 23872 (st:17) CMC
2 - Girona Institut Santa Eugènia - AA,N - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00003 (st:17) CMC