Sistemes electrònics 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola del Treball - FC,XJ - PP Fase d'elecció c 2019-3-00008 (st:1)
2 - Barcelona Institut Escola del Treball - CD,AJ - IN Proposta continuïtat interins c 14410 (st:1)
3 - Barcelona Institut Escola del Treball - ST,J - IN Proposta continuïtat interins c 16360 (st:1)