Sistemes electrònics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - RA,JA - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:3) CMC
2 - El Prat de Llobregat Institut Salvador Dalí - BC,E - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:3)
3 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - LH,A - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00007 (st:3) CMC