Sistemes electrotècnics i automàtics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sabadell Institut Escola Industrial - MG,JL - CS Proposta càrrecs directius c - (st:4)
2 - Badia del Vallès Institut de Badia del Vallès - LM,JM - IN Fase d'elecció c 01689 (st:4) CMC
3 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - CG,JV - IN Proposta centre màxima complexitat c 03677 (st:4) CMC
4 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - QM,JA - IN Proposta centre màxima complexitat c 14086 (st:4) CMC
5 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - MM,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 20187 (st:4) CMC
6 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - VS,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 21171 (st:4) CMC
7 - Rubí Institut J.V. Foix - MC,J - IN Proposta continuïtat interins c 07404 (st:4)
8 - Rubí Institut J.V. Foix - SR,M - IN Proposta continuïtat interins c 13570 (st:4)
9 - Ripollet Institut Palau Ausit - RDP,A - IN Proposta lloc específic estructural c 23946 (st:4) GPS
10 - Ripollet Institut Palau Ausit - GG,J - PP Fase d'elecció c 2019-3-00026 (st:4)
11 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - LC,L - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00012 (st:4) CMC
12 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - MR,C - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00014 (st:4) CMC
13 - Ripollet Institut Palau Ausit - PR,JA - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00015 (st:4)